EXPEDUJEME IHNEĎ! doručenie do 2–3 dní – Bezpečný nákup, možnosť platby na dobierku    

info@xdomacnost.sk

Obchodné podmienky

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Všeobecné ustanovenia

Prodávající je obchodní společnost exclusive essential export s.r.o., V jámě 1371/8, 110 00 Praha – Nové Město, IČO: 24148466, DIČ: CZ24148466. Spoločnosť je vedená Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 183099 (dále jen „Prodávající").

Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.xdarceky.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“). Ustanovenie obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpna zmluva ide uzavrieť v českom jazyku

Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho, alebo prevzatím od prepravcu súhlasí s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom. Obchodné podmienky a reklamačný poriadok ide stiahnuť vo vytlačenej forme zde a sú dostupné k nahliadnutiu v prevádzkach predávajúceho.

Obchodné podmienky

Spôsoby dodania tovaru

Objednaný tovar vám zašleme poštou alebo iným spôsobom dopravy podľa Vášho výberu z nami ponúkaných možností. Cena poštovného/do¬prav­ného sa môže v zvláštnych prípadoch líšiť podľa váhy objednaného tovaru či rozmerov zásielky. Balné neúčtujeme.

V prípade nevyzdvihnutia zásielky kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo navýšiť konečnú cenu objednávky o ďalšie poštovné pri opätovnom zaslaní objednávky.

Spôsoby platby

 • bankovým prevodom: Pri platbe bankovým prevodom vyčkajte na potvrdzujúci email, v ktorom nájdete informácie k platbe. Fyzické dodanie objednávky ide uskutočniť až po pripísaní finančných prostriedkov na vyššie uvedený účet. Pri platbe bankovým prevodom uvádzajte ako variabilný symbol číslo objednávky. Platby zloženkou neakceptujeme.
 • na dobíerku (v hotovosti pri prevzatí tovaru): Tovar zaplatíte až pri jeho dodaní priamo doručovateľovi (Česká pošta, prípadne iný prepravca).
 • v hotovosti pri osobnom odbere: Tovar zaplatíte pri jeho prevzatí na mieste osobného odberu.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu platobnej metódy v prípade, že zákazník predošlé objednávky neprevzal.

Dodacie lehoty

Dodacia lehota je obvykle do 3 dní, keď nie je uvedené inak. V prípade, že tovar z našej ponuky nie je skladom, bude zreteľne označené pojmom „nie je skladom“, resp. „vypredané“, „nedostupné“ – takýto tovar nie je možné vložiť do košíku a objednať. U každého tovaru uvádzame konkrétnu dodaciu lehotu vrátane údaja o dostupnosti na sklade.

Ďalšie ujednania

Ochrana osobných údajov

Kupujúcí dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovaniu osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitia pre marketingové účely predávajúceho (najmä. pre zasielanie obchodných oznámení). Tento súhlas ide odvolať zaslaním písomného nesúhlasu so spracovaním os. údajov na adresu predajcu. Osobné údaje sú spracované v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, hlavne potom so zákonom č. 101/200 Sb. o ochrane osobných údajov.

Internetová objednávka

Po vytvorení (odoslaní) objednávky zákazník obdrží automatickú odpoveď prostredíctvom elektronickej pošty, ktorá obsahuje informáciu o úspešnom prijatí, spôsobu našej ďalšej komunikácie a presnej špecifikácie objednaného tovaru vrátane cien. Potvrdenie objednávky je uskutočnené až po telefonickom alebo e-mailovom potvrdení objednávky zamestnancom spoločnosti predajcu.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníku sa nepoužije.

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.

Prianie kupujúceho

Pokiaľ kupujúci uvedie do poznámky v objednávke špeciálne prianie alebo inú požiadavku, vyhradzuje si predávajúci právo kedykoľvek od zmluvy odstúpiť až do okamihu predania objednaného tovaru.

Platnosť cien

Ceny tovaru sú denne aktualizované, je možné si ich overiť u jednotlivých položiek a platné sú v momente objednania.

Zálohy na tovar

U špecifického tovaru, ktorý je len na objednávku a je cenovo náročnejší, je povinný kupujúci uhradiť nevratnú finančnú zálohu v obvyklej výške 40% z predajnej ceny tovaru alebo uhradiť kúpnu cenu pred odoslaním tovaru. Cenovo náročnejším prípadom sa rozumie objednávka tovaru nad 15000 Kč. Predávajúci si v týchto prípadoch vyhradzuje potvrdenie objednávky zo strany kupujúceho najlepšie osobne alebo telefonicky.

Akčné ponuky

Sekcia akcie & zľavy, výpredaj združuje prehľad tovaru v cenovej akcii naprieč všetkými kategóriami. Jedná sa o najväčšie zľavy a najzaujímavejšie akcie! Tieto ceny platia do odvolania.

Daňový doklad a záručný list

Daňový doklad je vždy súčasťou zásielky alebo osobného predaja. Záručný list je vystavovaný v závislosti na podmienkach výrobcu. V prípade, že zásielka obsahuje len daňový doklad, slúži tento doklad zároveň ako záručný list.

Záručné a Reklamačné podmínky

Veškeré nepopísané skutočnosti sa riadia Občianskym zákonníkom a zákonom O ochrane spotrebiteľa v platnom znení. V prípade zakúpenia tovaru v rámci podnikateľskej činnosti sa postupuje pri reklamácii podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníku v platnom znení.

Prevzatie zásielky

Kupujúcemu je odporučené nepreberať od prepravcu poškodenú zásielku a kontaktovať naše reklamačné oddelenie. V prípade prevzatia poškodenej zásielky bude k reklamácii pristupované v spolupráci s prepravnou službou. Po prevzatí tovaru je odporučené tovar bez zbytočného odkladu skontrolovať a prípadné zistené vady čo najskôr oznámiť písomnou formou na e-mail: info@xdarceky.sk (najrýchlejšie riešenie) alebo korešpodenčnou poštou na adresu prevádzky.

Spôsob popísania vady a ďalšie potrebné inormácie, sú uvedené v článku „Vybavenie reklamácie"

Práva zo zodpovednosti za vady, podmienky uplatnenia týchto práv

Práva z vadného plnenia sú uvedené v Občianskom zákonníku v §2161 a ďalších. Kupujúci má mimo iné nižšie uvedené práva:

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady, prejaví sa vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí. Kupujúcí je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá se vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Dátum predaja je vyznačené na predajnom doklade, prípadne aj na záručnom liste.

Výskyt vady do 6 mesiacov od predaja

V prípade výskytu vady ve lehote 6 mesiacov od dátumu dodania/predaja má kupujúci právo požadovať dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané. Pokiaľ se vada týka len časti veci, môže kupujúcí požadovať výmenu len tejto súčasti. Pokiaľ to nie je možné, môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Výskyt vady po šiestom mesiaci od predaja

 1. Vadné plnenie je podstatným porušením kúpnej zmluvy

  V prípade, že je vada tovaru podstatným porušením kúpnej zmluvy, má zákazník na výber z nasledujúcich možností:

  • Odstránenie vady dodaním novej veci alebo veci chýbajúcej
  • Odstránenie vady opravou veci
  • Poskytnutie primeranej zľavy
  • Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  Zvolenú variantu oznámí zákazník pri uplatnení reklamácie a táto informácia bude zapísaná do reklamačného protokolu.

 2. Vadné plnenie je nepodstatným porušením kúpnej zmluvy

  V prípade, že je vada tovaru nepodstatným porušením kúpnej zmluvy, má zákazník na výber z nesledujúcich možností:

  • Odstránenie vady
  • Poskytnutie primeranej zľavy

Právo z vadného plnenia se nevzťahuje:

 • na vady vzniknuté bežným používaním
 • nesprávnym použitím výrobku
 • nesprávnym skladovaním
 • na vady vzniknuté mechanickým poškodením a opotrebením či živelnou pohromou (voda, piesok, oheň atd.)

U tovaru predávaného za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena zjednaná. Táto vada je vyznačená na predajnom doklade alebo na záručnom liste.

U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov. Predávajúcí zezodpovedá za škodu spôsobenú funkčnosťou alebo poruchou výrobku. Predávajúci ďalej nezodpovedá za prípadné vady tovaru, na ktoré bol kupující v dobe uzatvorenia zmluvy upozornený a súčasne prevzatie tovaru neodmietol alebo ich sám spôsobil. Ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

Vybavenie reklamácie

Kupujúcim je odporúčané v prípade reklamácie výrobku zakúpeného u firmy exclusive essential s.r.o. postupovať nasledujúcim spôsobom:

 1. informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailem, písomne, či osobne
  • na pobočke Písek, exclusive essential, Sedláčkova 472, Písek, 39701, tel.: +420 778 787 356‬, v pracovné dni od 7:00 do 15:30.
  • na pobočke Praha, Sokolská 1555/19, Praha 2, 12000, tel.:+420 778 7­87 356‬‬, v pracovné dni od 10:00 do 18:00.
 2. tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu a do zásielky uveďte dôvod reklamácie, Vašu adresu

Dodať spolu s reklamovaným tovarom všetky súčasti, ktoré môžu s vadou súvisieť, presný popis vady, prípadne dôkaz prejavu vady, ktorá vzniká len občas, kontaktné infomácie (telefón, e-mail), špecifikáciu práv, ktoré chcete v súvislosti s reklamáciou uplatniť, predajný doklad (kópiu) a záručný list(pokiaľ bol priložený).

Zásielka s reklamovaným tovarom by mala byť dodaná v riadnom bezpečnom obale ako cenný balík (nie dobierkou)

Uvedené odporučenie nemajú vplyv na možnosti a práva spotrebiteľa vyplývajúce z Občianskeho zákonníku a zákonu „O ochrane spotrebiteľa“ v platnom znení a majú slúžiť len pre čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie výrobku.

Predávajúci, po preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného tovaru,

 • Uzná reklamáciu ako oprávnenú a na mieste prijme reklamovaný tovar do reklamačného riadenia a o tomto zaobstará písomný zápis
 • Reklamáciu prijme a ako naoprávnenú na mieste zamíetne a reklamovaný tovar vráti kupujúcemu
 • Reklamovaný tovar prijme k odbornému posúdeniu, na základe ktorého výsledkov bude reklamácia buďto uznaná za oprávnenú a riadne vybavená, alebo bude zamietnutá a tovar bude vrátený kupujúcemu.

O tom, kedy bolo právo zo zodpovednosti za vady uplatnené, ako aj o prevedení opravy a dobe jej trvania, prípadne o spôsobe vybavenia reklamácie, vydá predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie – reklamačný protokol.

Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty môže kupující požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Objednávku môže kupující stornovať telefonicky na zákaznickej linke, prípadne emailom info@xdarceky.sk až do chvíle, než s vami naši operátori naplánujú dopravu tovaru k Vám. V písomnej forme musí storno obsahovať číslo objednávky. Toto číslo je uvedené v automatickej odpovedi, ktorú obdržíte na váš kontaktný e-mail po úspešnom vytvorení objednávky.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci má právo nepotvrdiť objednávku, alebo od objednávky odstúpiť, viz „Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej pomocou komunikácie na diaľku“. Predávajúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy pri opakovanom neprevzatí zásielky zo strany kupujúceho. Pred odstúpením je predávajúci vždy povinný informovať zákazníka o tejto skutočnosti.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej pomocou komunikácie na diaľku

Kupujúci má v súlade s platnými zákonmi právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote do 14 dní od dátumu prevzatia. V tejto lehote musí kupující odoslať odstúpenie od zmluvy predávajúcemu. Kupující následne vrátí tovar predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr ho ale musí odoslať na vlastné náklady do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. Predávajúci vrátí kupujúcemu peniaze na bankový účet ( IBAN ) ve lehote 14 dní od odstúpenia kupujúceho od zmluvy, najskôr ale v okamihu prevzatia vráteného tovaru predávajúcim alebo pokiaľ kupujúci preukáže, že vrátený tovar odoslal predávajúcemu. Kupujúci má okrem kúpnej ceny tovaru právo na vrátenie nákladov súvisiacich s dopravou tovaru, ktorú predávajúcemu uhradil, najviac však ale vo výške ceny najlacnejšej ponúkanej dopravy predávajúceho.

Odstúpenie od kúpnej zmluv môže kupující zaslať poštou na adresu Exclusive Essential, Sedláčkova 472, Písek 39701, tel.: +420 778 787 356‬ (čo je aj adresa pre zasielanie vráteného tovaru) alebo emailom na adresu info@xdarceky.sk. Kupujúci môže využiť formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je možno stiahnuť zde

Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže byť zamietnuté pokiaľ:

 • pokiaľ kupující neodošle zboží späť pred uplynutím 14 dní odo dňe, kdy nám oznámil, že odstupuje od tejto zmluvy
 • jedná sa o dodávku audio a video nahráviek a počítačových programov, kde kupující porušil ich originálny obal
 • pokiaľ došlo k porušeniu hygienického obalu
 • bol tovar zakúpený podnikatelom a alebo právnickou osobou (postup podľa Obchodného zákonníku)

Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovar je predávajúci oprávnený jednostranne započať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Ostatné ustanovenia

Elektronická evidencia tržieb

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. Potvrdenie o zaevidovaní prijatej platby, prevedené prostredníctvom platobnej brány, bude odoslané na email uvedený v objednávke.

Mimosúdne riešenie sporov

Na základe novely zákona o ochrane spotrebiteľa evidované pod číslom 378/2015 Sb. Informujeme, že spotrebiteľské spory, ktoré sa nepodarí vyriešiť medzi kupujúcim a predajcom k spokojenosti kupujúceho, môžu byť na základe žiadosti kupujúceho posúdené mimosúdne Českou obchodnou inšpekciou (www.coi.cz) ako zákonom určeným subjektom. Podnet k Českej obchodnej inšpekcii podává kupujúci. Česká obchodná inšpekcia na základe dodaných podkladov predloží nezávislý a nezáväzný odborný posudok.

Záverečné ustanovenia

Práva z vadného plnenia zaniknú, keď nebola uplatnená v záručnej dobe.

Tento reklamačný poriadok nabývá účinnosť dňa 1. 1. 2014. Zmeny reklamačného a obchodného poriadku vyhradené.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame vždy, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o niektorých službách informačnej spoločnosti neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte svoj skôr urobený súhlas. Pre zasielanie doatzníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho tržného postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžeme predávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.

Vytvorením objednávky, poptáním, zakúpením či žiadosto o služby tiež súhlasíte s naplnením práv a povinností vyplývajúcím z nariadenia o ochrane osobných údajov tirž GDPR. Viac informácií ZDE

Dokumenty k stiahnutiu:

sticky01

reklamácie bez starostí

Zavolajte a my
pre tovar prídeme
zadarmo

Viac informácií
sticky02

30 dní na vrátenie peňazí

Zvoz tovaru
zadarmo

Viac informácií
Náš web potrebuje k svému správnemu fungovaniu súbory cookies, pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s ich používaním. Viac informácií o nastavení tu.